Beräkningsingenjör Strukturanalys, Helsingborg

Vi har för närvarande stor efterfrågan på våra tjänster inom strukturanalys- FEM, och söker därmed fler motiverade och tekniskt drivna ingenjörer till vår beräkningsverksamhet i Helsingborg. För närvarande söker vi till Helsingborg 1-2 erfarna beräkningsingenjörer.

Kriterier för tjänsten

Sökande ska ha avlagt MSc- eller PhD-examen inom relevant utbildning och gärna ha god praktisk erfarenhet från någon av följande programvaror: ANSYS, ABAQUS, och LS DYNA. Erfarenheter av polymera material eller kompositer är meriterande.

Vad förväntas av dig

För rätt personer kommer möjlighet till större ansvar ges, både internt och mot kund. Egenskaper som eftersträvas är gedigen tekniskvkunskap, engagemang, framåtanda och affärsmässighet. Du kommer att ingå i ett team av konsulter som jobbar med avancerad beräkningvmot ett antal större och mindre industriella kunder, vilket ställer krav på en förmåga att ständigt vilja utvecklas. Du kommer att få möjlighet till både fördjupning och breddning i ovan nämnda FEM-koder. Sammantaget ger detta en varierande och spännande beräkningsvardag med möjlighet att växa i rollen som konsult.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast 31 maj 2017.

Frågor angående tjänsten besvaras av: Fredrik Liljedahl, Gruppchef HBG, 031-720 71 51, Fredrik.Liljedahl@fsdynamics.se

Ansök nu
Visit us on LinkedinVisit us on Facebook